De schattingen die we uitvoeren

schatten van de waarde van woningen en appartementen

Woningen en appartementen

Een waardebepaling van uw woning/appartement: essentieel voor giften, verdelingen, onteigeningen, leningen en verkoop.

Berekenen en bepalen van aangifte nalatenschap

Aangifte nalatenschap

Als erkende VLABEL-schatter wordt onze waardebepaling als bindend beschouwd door de Vlaamse Belastingdienst. Vertrouw op Geowijzer voor betrouwbare schattingen van nalatenschappen.

Particulier | Openbare Besturen | Professioneel

Waardebepaling vereffening

Waardebepaling vereffening verdeling

Objectieve en onpartijdige verslagen. Met oog voor specifieke kenmerken en factoren die van invloed zijn op de waarde van eigendommen, zorgen wij voor nauwkeurige en betrouwbare bepalingen. Voorkom discussies bij vereffeningen en vertrouw op Geowijzer voor een eerlijke en rechtvaardige waardebepaling.

Verdeling in kader van echtscheiding

Voorkom discussie bij echtscheidingen over de waarde van de woning. Geowijzer’s verslagen bieden volledige objectiviteit en onpartijdigheid als garantie.

Opbrengst-eigendommen

Waardering van opbrengsteigendommen is een kunst. Vertrouw op onze uitgebreide kennis en ervaring in de lokale markt voor een gegarandeerde kwaliteitsschatting.

Bouwgronden

Voor een nauwkeurige schatting van bouwgronden is het cruciaal om de ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Als landmeter-expert kan Geowijzer een uitstekende inschatting maken van deze mogelijkheden, met betrouwbare resultaten.

Bedrijfsgebouwen en kantoren

Het waarderen van professioneel vastgoed is een complexe opgave. Echter, bij Geowijzer kunt u vertrouwen op onze uitgebreide kennis en ervaring in de lokale markt, waardoor we een hoge kwaliteit schatting kunnen waarborgen. Onze diepgaande inzichten en expertise stellen ons in staat om een nauwkeurige en betrouwbare waardering te leveren voor professioneel vastgoed.

Landbouwgronden

Met Sint-Truiden als uitvalsbasis heeft Geowijzer een schat aan ervaring in het waarderen van landbouwgronden. Onze diepgaande kennis van de specifieke kenmerken en factoren die van invloed zijn op de waarde van landbouwgrond stelt ons in staat om nauwkeurige en betrouwbare schattingen te maken.

Bossen en bomen

De waardering van bossen en bomen, waarbij we rekening houden met een breed scala aan factoren, waaronder zowel biologische als economische aspecten. Onze expertise stelt ons in staat om een grondige en nauwkeurige beoordeling te maken.

Pachtverbrekingen

Het berekenen van pachtverbreking, waarbij we rekening houden met diverse factoren zoals inkomstenverlies, vetten en navetten, verlies op dieren, materiaal, gebouwen en meer. Onze grondige aanpak zorgt ervoor dat de berekening nauwkeurig en rechtvaardig is, met oog voor de specifieke omstandigheden en schade die zich hebben voorgedaan

erfpacht

Waardering erfpacht

Het waarderen van een tijdelijk en zakelijk recht waarbij een persoon gedurende een bepaalde periode het volle genot heeft over een onroerend goed dat eigenlijk aan een ander toebehoort. Aangezien een groot deel van onze klanten bestaat uit openbare besturen, zijn we goed bekend met het bepalen van de waarde van erfpacht.

Het is belangrijk dat de waarde van Historisch en beschermd erfgoed correct geschat wordt

Historisch en beschermd erfgoed

Met expertise in de verplichtingen en waarde-invloeden van de beschermingsstatuten volgens het onroerenderfgoeddecreet van 2015, begeleiden wij u met nauwkeurige waardebepalingen en diepgaand inzicht.

Meer diensten

Muurovername

Vastgoedbegeleiding

Plaatsbeschrijving

Overzicht van overige diensten

Vraag vandaag vrijblijvend uw offerte

Wees verzekerd van zekerheid